Wonen en zorg in Wicherumloo

Wicherumloo is een kleinschalige woonvoorziening waar u met elkaar in een ‘klein dorp’ samenwoont. Daarom is de historische naam Wicherumloo zo passend in Wekerom. Om nog meer aan te sluiten bij de bestaande woonomgeving in Wekerom worden ook woongedeelten in Wicherumloo van streeknamen voorzien. Namen als Willinkhuizen, De Aanleg, Roekel, De Vijfsprong en VIOS roepen herinneringen op, die we graag levend houden.

Wicherumloo biedt appartementen voor twee zorgtypen:

  • Op Willinkhuizen:
    14 appartementen beschermd wonen voor senioren met een zorgbehoefte op psychogeriatrisch gebied (PG).
  • Op De Vijfsprong en op Roekel:
    22 appartementen beschut wonen (voor senioren met een  somatische zorgvraag)

Kosten wonen en zorg

In Wicherumloo zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. U betaalt de huur en andere woonlasten aan de Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. De zorgverlening wordt betaald aan de Stichting “Bethanië-PGB” uit uw Persoonsgebonden Budget (PGB) of via uw zorgverzekering (Thuiszorg).

Bij het wonen op Wicherumloo wordt de professionele zorg uitsluitend geleverd door Bethanië. De vergoeding van de langdurige intensieve zorg kunt u alleen via een PGB vergoedt krijgen.

De kosten bij Wicherumloo bestaan uit drie onderdelen:

  • Kosten zorgverlening
  • Huisvestingskosten
  • Pension kosten

Informatie over financiering wonen en zorg

Op Willinkhuizen (PG)

Op De Vijfsprong (Somatiek)

Op Roekel