Vestigingsadres Woonzorgcentrum Wicherumloo
Edeseweg 51
6733 AC Wekerom

Neem voor vragen over de zorgverlening in Wicherumloo contact op met Bethanië via het algemene telefoonnummer: 0318 – 68 9999

Neem voor vragen over wonen in Wicherumloo contact op met:

Henk van Roekel
0318-46 1868 /  06 53 61 65 85
E-mail: roekel.henk@upcmail.nl

Neem voor vragen over donateurschap of fondsenwerving via de Vrienden van Wicherumloo *) contact op:

Jolanda van de Brink
0318 46 1190
E-mail: vriendenvan@wicherumloo.nl
*) Vrienden van Wicherumloo is een commissie die werkt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Hervormd Woon-Zorg en Dienstencentrum Wicherumloo

Secretariaat Stichting Hervormd Woon-Zorg en Dienstencentrum Wicherumloo
Esther Bettink
Edeseweg 87
6733 AD Wekerom