Wicherumloo moet een fijn (t)huis zijn voor haar bewoners. Voor een optimale inrichting van een woon-, zorg en dienstencentrum is veel nodig. Zaken die buiten de AWBZ vallen, worden echter niet vergoed.

De commissie Vrienden van Wicherumloo vindt dat sommige dingen noodzakelijk zijn om ouderen in Wicherumloo een zo prettig mogelijk thuis te bieden. De commissie denkt dan aan bijvoorbeeld een piano, een vogelvolière en het interieur van een kapsalon.

Om dit en meer te realiseren, doet de commissie Vrienden van Wicherumloo aan fondsenwerving. Het doel: via acties en giften geld inzamelen, voor de benodigde zaken die niet vergoed worden.

De commissie Vrienden van Wicherumloo is onderdeel van de stichting Hervormd Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo. Deze stichting is in het bezit van een ANBI-status. Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Meer weten over de commissie Vrienden van Wicherumloo, of hoe u kunt helpen? Bekijk de brochure of neem contact op via 0318 46 1190 of vriendenvan@wicherumloo.nl. IBAN: NL70RABO0117531464.

Comité van aanbeveling
Ds. H.M. Burggraaf
predikant te Wekerom
Dhr. W. Hol
directeur school met de Bijbel te Wekerom
Drs. M. Hollemans – van Donselaar
huisarts te Wekerom
Dhr. A. van Kruistum
voorzitter Wekeroms Belang
Dhr. A. Versteeg
gemeenteraadslid

Commissie fondsenwerving
Dhr. A. van den Brink
Mw. J. van den Brink – Hek
Mw. J. Burgers – Hooijer
Dhr. A. Kleijer
Dhr. M. Waaijenberg