Een gebouw als Wicherumloo staat niet zomaar. Een korte schets van wat zoal in aanloop gebeurde:

2010
Bij de kerkenraad van de hervormde gemeente van Wekerom ontstaat de wens om een woonzorgcentrum in het dorp op te richten. Na een verkennend gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht van Bethanië stelt de kerkenraad een stuurgroep in. De stuurgroep bestaat uit Henk van Roekel, Henk Blotenburg en Arie Blotenburg.

De stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden en financiële haalbaarheid van ouderenzorg in Wekerom. Verder wordt besloten dat Bethanië de externe partij is voor advies, samenwerking en de ontwikkeling van de intramurale zorg en de dagbesteding.

2011
De stuurgroep voert met een delegatie van Bethanië veel gesprekken met de gemeente Ede, politieke partijen en het zorgkantoor.

Adviesbureau More for You uit Barneveld doet een uitgebreid demografisch onderzoek in Wekerom. Tegelijkertijd brengt zij de behoefte aan een woonzorgvoorziening in Wekerom in kaart. Daaruit blijkt dat een zorgcentrum in het dorp bestaansrecht heeft.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede reageert positief op de uitkomst. De financiële haalbaarheid wordt aangetoond en de financiering wordt zeker gesteld.

2012
More for You stelt ontwikkelingscenario’s op voor een woonzorgaccomodatie in Wekerom. Het ontwikkelingscenario bestaat uit zaken als een 3D-ruimteplanning, een financiële planning en een concept masterplan.

De keuze valt op Edeseweg 51 als A-locatie voor het woonzorgcentrum. De stuurgroep dient een principeaanvraag in bij de gemeente. De gemeente keurt de aanvraag goed. Intussen is het perceel aangekocht.

De stuurgroep informeert de buurtbewoners over de vorderingen en houdt een informatieavond. De belangstelling is overweldigend.

2013
De stuurgroep dient een verzoek in de bij de gemeente tot wijziging van het bestemmingsplan van Edeseweg 51. De voormalige woning en schuren op het terrein worden gesloopt.

De architect legt de laatste hand aan de definitieve ontwerpen en de indeling van het gebouw. Stichting Wicherumloo kiest regionale ondernemers voor zaken als terreininrichting, elektravoorzieningen en verwarmingsinstallatie.