Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo
De taak van de stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo is het exploiteren en beheren van de gebouwen en terrein van Wicherumloo.

Stichting Hervormd Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo
De stichting Hervormd Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo is verantwoordelijk voor het volgende:

• Bieden van professionele zorg aan de bewoners van Wicherumloo
• Verwerving en besteding van geldmiddelen, gericht op het welzijn van de bewoners
• Fungeren als vraagbaak voor potentiële bewoners
• Werven van vrijwilligers
• Aanbieden van pastorale zorg

De grondslag van beide stichtingen is de Bijbel. Bij het verstaan hiervan binden de stichtingen zich aan de Drie Formulieren van Enigheid.

Beide stichtingen zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aftrekbaar is.
Voor verdere informatie zie: ANBI-status