SGP op werkbezoek in Bethanië

Vrijdag 5 december was er een gesprek met 2 leden van de SGP-fractie uit de 2e kamer (Kees van der Staaij, Roelof Bisschop), georganiseerd door de lokale SGP-fractie (Arnold Versteeg) in Bethanië over de effecten van de veranderende zorgregelgeving voor met name mantelzorgers. Henk Blotenburg en Henk van Roekel waren hiervoor ook uitgenodigd.

Bij die gelegenheid hebben  Aline Poolen van Bethanië en Henk Blotenburg in twee korte speeches onze zorgpunten meegegeven. Henk Blotenburg heeft Wicherumloo voorgesteld en o.a. aangegeven dat er momenteel voor nieuwbouw geen kapitaaldekking bestaat voor de zorginfrastructuur en algemene ruimten.  Hij heeft dit knelpunt ook in een afzonderlijke brief aan Dhr. Van der Staaij meegegeven.