Wicherumloo komt tot stand vanuit een roeping: dienst verlenen aan de medemens. In Wicherumloo wordt, binnen de grenzen van de gegeven mogelijkheden, optimale zorg verleend. Die zorg wordt aangepast aan de wensen van de bewoner. Hij/zij krijgt ondersteuning bij het in meer of mindere mate afhankelijk zijn.

Wicherumloo wil een huis zijn met een protestants-christelijke identiteit, waar alle senioren welkom zijn, die elkaars normen, waarden en overtuigingen respecteren.