Bethanië: Partner in zorg

Een thuis in Wekerom; dát is wat u mag verwachten in Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo.
Samen met onze zorgpartner Bethanië kiezen wij voor een persoonlijke benadering en bieden kwalitatief hoogstaande verzorging en verpleging in een huiselijke en vertrouwde omgeving.
Onze doelstelling is cliënten in staat te stellen hun zelfstandige leefwijze te herstellen en/of zo lang mogelijk te handhaven in een comfortabele woonomgeving.
Wanneer een zelfstandige leefwijze niet meer (volledig) mogelijk is, wordt er naar gestreefd deze leefwijze zoveel mogelijk te benaderen door hierbij ondersteuning te bieden. Medewerkers zijn er persoonlijk voor verantwoordelijk dat er zo optimaal mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de verwachtingen en wensen van de cliënt.
Uitgangspunt van handelen is het ervaren zelfzorgtekort van de cliënt, waarvoor in samenspraak met de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger een passend zorgleefbegeleidingsplan wordt opgesteld.
De aangeboden zorg wordt aangepast aan de wensen van de oudere waarbij deze wordt ondersteund bij het in meer of mindere mate afhankelijk worden.
Vanuit onze roeping tot dienst aan de medemens wordt, binnen de grenzen van de gegeven mogelijkheden, optimale zorg verleend. Graag verwijzen we voor verdere informatie naar de website van Bethanië: www.bethanie.nl