De stichtingen Wicherumloo zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat uw gift aftrekbaar is.

Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo:

ANBI Status Vastgoed Stichting Wicherumloo

Basisgegevens ANBI van Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo

Beleisplan 2016-2018

Jaarrekening 2016

Stichting Hervormd Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo:

ANBI Status Stichting Wicherumloo

Basisgegevens ANBI van Stichting Hervormd Woon-Zorg en Dienstencentrum Wicherumloo

Beleidsplan 2016-2018

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016